พระพุทธปฎิมากร
ปางพระพุทธรูป
ชุดหนังสือ : พระพุทธปฎิมากร
ผู้เขียน : สำนักพิมพ์แสงแดด
ราคาปก: 150 บาท
ราคาบนเว็บ: 135.00 บาท