สุขภาพและความงาม >
 
 
 
สร้างสุขภาพ เท่าทันโรค
ผู้เขียน / ผู้แปล นพ.มานิตย์ ประพันธ์ศิลป์
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 1 / สิงหาคม 2556
ISBN 978-616-284-495-9
Barcode 9786162844959
ขนาด 14.50 x 21.00 ซม.
จำนวนหน้า 192
ราคาปก 160.00 บาท
ราคาบนเว็บ 144.00 บาท
เนื้อหา :

สุขภาพดีเป็นทั้งเหตุและผล และเป็นทั้งต้นทางและปลายทางของการมีคุณภาพชีวิต เพราะสุขภาพดีเป็นปัจจัยหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตให้เกิดผลิตผลทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคม ขณะเดียวกันผลิตผลที่เกิดขึ้นก็ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของเราที่กำหนดและส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งรวมถึงการมีสุขภาพดีทั้งทางกายและทางจิตใจด้วย อาจกล่าวได้ว่าสุขภาพเป็นทั้งทุนและผลตอบแทนในการดำเนินชีวิตของเรา

จำนวนสูตรอาหาร : 0 สูตร
ตัวอย่างสูตรอาหาร :