ศาสนาและวัฒนธรรม > ศาสนา
 
 
 
ปางพระพุทธรูป
ชุดหนังสือพระพุทธปฎิมากร
ผู้เขียน / ผู้แปล สำนักพิมพ์แสงแดด
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 1 / ธันวาคม 2547
ISBN 974-7588-98-6
Barcode 9789747588989
ขนาด 11.7 x 16.5 ซม.
จำนวนหน้า 160
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาบนเว็บ 135.00 บาท
เนื้อหา :

การศึกษาประวัติพระศาสดาและประวัติความเป็นมาของ ศาสนา ถือว่าเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนพึงกระทำ หนังสือ ปาง พระพุทธรูป เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสี่ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นบทนำถึงความสำคัญและประวัติการสร้างพระพุทธรูป พระพุทธรูปปางต่างๆ ลักษณะสำคัญของพระพุทธรูป หนังสือเล่มนี้สวยงามและเปี่ยมคุณค่าในทางสาระธรรม

จำนวนสูตรอาหาร : 0 สูตร
ตัวอย่างสูตรอาหาร :
no recipe