ศาสนาและวัฒนธรรม > ศาสนา
 
 
 
มโหสถชาดก ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง
ชุดหนังสือจิตรกรรมฝาผนัง
ผู้เขียน / ผู้แปล นิดดา หงษ์วิวัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 1 / ตุลาคม 2548
ISBN 978-974-9348-98-7
Barcode 9789749348987
ขนาด 17.0 x 24.0 ซม.
จำนวนหน้า 248
ราคาปก 450.00 บาท
ราคาบนเว็บ 405.00 บาท
เนื้อหา :

เรื่องชาดก 10 ชาติก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ เล่มนี้เป็น เล่ม 1 นับตั้งแต่ชาดกที่ 1 ถึงชาดกที่ 5 ถูกถ่ายทอดเป็นตัว หนังสือ พร้อมภาพจิตรกรรมฝาผนังประกอบเรื่อง 4 สีงดงาม ช่วยให้เข้าใจและสนุกสนานไปกับเรื่องราวประวัติความเป็น มาของพระพุทธองค์ อันสอดแทรกหลักธรรมเตือนใจ ให้ ข้อคิด สะท้อนถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขอย่างมีคุณธรรม

จำนวนสูตรอาหาร : 0 สูตร
ตัวอย่างสูตรอาหาร :
no recipe
 
จิตรกรรมฝาผนัง  
รามเกียรติ์กับจิตรกรรมฝาผนัง (สี่สี ปกอ่อน)
เวสสันดรชาดก ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง