ศาสนาและวัฒนธรรม > ศาสนา
 
 
 
คำตรัสของพระพุทธเจ้า
ผู้เขียน / ผู้แปล นิดดา หงษ์วิวัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 2 / มกราคม 2550
ISBN 978-974-8813-97-4
Barcode 9789748813974
ขนาด 17.0 x 24.0 ซม.
จำนวนหน้า 168
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาบนเว็บ 225.00 บาท
เนื้อหา :

ทุกอย่างย่อมมีเหตุ ดังคำตรัสของพระพุทธเจ้าก็ล้วนก่อเกิด จากเรื่องราวอันเป็นเหตุให้เกิดคำตรัสสั่งสอนแก่บุคคลนั้น หนังสือ คำตรัสของพระพุทธเจ้า เหตุแห่งคำตรัส รวบรวม เอาคำตรัสของพระพุทธเจ้าในช่วงตอนที่ซาบซึ้งกินใจ อีกทั้ง ยังบรรจุเรื่องราวที่ร้อยเรียงอย่างสนุกสนานและเข้าใจ ได้ง่าย

จำนวนสูตรอาหาร : 0 สูตร
ตัวอย่างสูตรอาหาร :
no recipe