ศาสนาและวัฒนธรรม > ศาสนา
 
 
 
เครื่องถ้วย เบญจรงค์และลายน้ำทอง
ผู้เขียน / ผู้แปล สำนักพิมพ์คติ
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 1 / สิงหาคม 2554
ISBN 978-616-90706-2-7
Barcode 9786169070627
ขนาด 17.00 x 24.00 ซม.
จำนวนหน้า 352
ราคาปก 550.00 บาท
ราคาบนเว็บ 495.00 บาท
เนื้อหา :

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์คติ ที่ได้รวบรวมเครื่องถ้วยเบญจรงค์และเครื่องถ้วยลายน้ำทองที่หาดูได้ยากไว้หลากหลายประเภท ภาพประกอบเป็นภาพจากของจริงพิมพ์ภาพด้วยสีที่คงสีดั้งเดิมไม่ผิดเพี้ยน ลวดลายต่างๆชัดเจนสมบูรณ์ แต่ละภาพอธิบายลักษณะงานศิลปะ ประวัติความเป็นมาอย่างละเอียดพร้อมบอกขนาดของเครื่องถ้วยเบญจรงค์ทุกชิ้น ตำราเล่มนี้ยังได้ร่วมสืบสานมรดกของไทยและควรแค่แก่การเก็บรักษาเพื่ออนุชนรุ่นหลังต่อไป

จำนวนสูตรอาหาร : 0 สูตร
ตัวอย่างสูตรอาหาร :