ศาสนาและวัฒนธรรม > ศาสนา
 
 
 
เครื่องปั้น ดินเผา
ผู้เขียน / ผู้แปล สำนักพิมพ์คติ
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 1 / กันยายน 2554
ISBN 978-616-90706-1-0
Barcode 9786169070610
ขนาด 17.00 x 24.00 ซม.
จำนวนหน้า 400
ราคาปก 600.00 บาท
ราคาบนเว็บ 540.00 บาท
เนื้อหา :

หนังสือเครื่องปั้นดินเผาเล่มนี้ เป็นหนังสือของสำนักพิมพคติในเครือสำนักพิมพ์แสงแดดเพื่อนเด็ก ที่นำเสนอเรื่องราวของเครื่องปั้นดินเผาไทยจากแหล่งเตาเผาต่างๆ แบ่งตามยุคสมัย ตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมบ้านเชียง และวัฒนธรรมบ้านเก่า เครื่องปั้นดินเผาสมัยประวัติศาสตร์ ศิลปะทวารวดี หริภุญชัย ศรีวิชัย เขมร หรือศิลปะลพบุรี และเครื่องสังคโลก ขณะที่ราชสำนักและชนชั้นสูงในสมัยอยุธยาตอนปลายและต้นรัตนโกสินทร์ นิยมเครื่องถ้วยเบญจรงค์ และเครื่องถ้วยลายน้ำทอง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากเครื่องถ้วยจีน และล่วงเข้าสู่ปัจจุบันที่เป็นยุคของเครื่องปั้นดินเผาไทยร่วมสมัย หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวและภาพถ่ายเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาในไทยอ่างครบสมบูรณ์

จำนวนสูตรอาหาร : 0 สูตร
ตัวอย่างสูตรอาหาร :