หนังสือความรู้เด็ก > หนังสือภาพความรู้
 
 
 
สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย
ชุดหนังสือหนังสือการ์ตูนเสริมการเรียนรู้
ผู้เขียน / ผู้แปล นลิน คู
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 1 / มีนาคม 2548
ISBN 978-974-92945-1-2
Barcode 9789749294512
ขนาด 23.0 X 22.5 ซม.
จำนวนหน้า 144
ราคาปก 295.00 บาท
ราคาบนเว็บ 265.50 บาท
เนื้อหา :

ภาษาไทย นับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยได้ดีอย่างหนึ่ง ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความสวยงาม สามารถสื่อสารความต้องการทางอารมณ์และความรู้สึกของผู้ดูได้อย่างลึกซึ้งทำให้คนไทยเป็นคนเจ้าสำบัดสำนวน ช่างสรรหาคำมาพูดเปรียบเทียบเปรียบเปรยให้เห็นภาพ

จำนวนสูตรอาหาร : 0 สูตร
ตัวอย่างสูตรอาหาร :
no recipe
 
หนังสือการ์ตูนเสริมการเรียนรู้  
การละเล่นของเด็กไทย
80 ชาดกนิทานสำหรับเยาวชน
รามเกียรติ์ ฉบับการ์ตูน
หนังสือความรู้เด็ก  
หนังสือภาพ ผลไม้ชุด 2
หนังสือภาพวังและตำหนัก
หนังสือภาพ วัดพระศรีรัตรศาสดาราม
หนังสือภาพผักดอก
หนังสือภาพผักผล
หนังสือภาพผักใบ
หนังสือภาพ ผลไม้ขุด 1