หนังสือความรู้เด็ก > หนังสือภาพสื่อการเรียนการสอน
 
 
 
หนังสือภาพผักดอก
ชุดหนังสือหนังสือภาพเสริมการเรียนรู้
ผู้เขียน / ผู้แปล สำนักพิมพ์แสงแดด
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 2 / มีนาคม 2545
ISBN 974-7590-97-2
Barcode 9789747590975
ขนาด 29.0 x 21.5 ซม.
จำนวนหน้า 72
ราคาปก 200.00 บาท
ราคาบนเว็บ 180.00 บาท
เนื้อหา :

เป็นสมุดภาพที่ใช้สำหรับเสริมการเรียนการสอน เหมาะ สำหรับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปข้อมูลเขียนเป็นภาษาไทย-อังกฤษ เป็นเรื่องของผักดอกชนิดต่าง ๆ พร้อมคุณค่าทางอาหาร สรรพคุณและข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ ภาพสวยงามเหมือนจริง นำไปแสดงนิทรรศการได้

จำนวนสูตรอาหาร : 0 สูตร
ตัวอย่างสูตรอาหาร :
no recipe
 
หนังสือภาพเสริมการเรียนรู้  
หนังสือภาพ ผลไม้ขุด 1
หนังสือภาพ ผลไม้ชุด 2
หนังสือภาพผักผล
หนังสือภาพผักใบ
หนังสือภาพผักหัวและผักฟัก
หนังสือภาพ วัดในกรุงเทพฯ- ธนบุรี
หนังสือภาพวังและตำหนัก
หนังสือภาพ วัดพระศรีรัตรศาสดาราม
หนังสือความรู้เด็ก  
หนังสือภาพ ผลไม้ชุด 2
หนังสือภาพวังและตำหนัก
หนังสือภาพ วัดพระศรีรัตรศาสดาราม
หนังสือภาพผักดอก
หนังสือภาพผักผล
หนังสือภาพผักใบ
หนังสือภาพ ผลไม้ขุด 1