หนังสือความรู้เด็ก > หนังสือภาพสื่อการเรียนการสอน
 
 
 
หนังสือภาพผักใบ
ชุดหนังสือหนังสือภาพเสริมการเรียนรู้
ผู้เขียน / ผู้แปล สำนักพิมพ์แสงแดด
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 2 / มีนาคม 2545
ISBN 974-7590-96-4
Barcode 9789747590968
ขนาด 29.0 x 21.5 ซม.
จำนวนหน้า 72
ราคาปก 200.00 บาท
ราคาบนเว็บ 180.00 บาท
เนื้อหา :

สมุดภาพเล่มนี้ว่าด้วยข้อมูลภาษาไทย-อังกฤษของผักใบ 31 ชนิด พร้อมด้วยชื่อวิทยาศาสตร์ ถิ่นกำเนิด ลักษณะสีสันของใบ ดอก ผล เมล็ด สรรพคุณ คุณค่าทางโภชนาการและชนดิ ของอาหารทปี่ รงุ ดว้ ยผกั นนั้ ๆ นอกจากความรู้เรื่องผัก ผู้อ่านยังได้ความรู้เรื่องภาษาอังกฤษอีกด้วย

จำนวนสูตรอาหาร : 0 สูตร
ตัวอย่างสูตรอาหาร :
no recipe
 
หนังสือภาพเสริมการเรียนรู้  
หนังสือภาพ ผลไม้ขุด 1
หนังสือภาพ ผลไม้ชุด 2
หนังสือภาพผักดอก
หนังสือภาพผักผล
หนังสือภาพผักหัวและผักฟัก
หนังสือภาพ วัดในกรุงเทพฯ- ธนบุรี
หนังสือภาพวังและตำหนัก
หนังสือภาพ วัดพระศรีรัตรศาสดาราม
หนังสือความรู้เด็ก  
หนังสือภาพ ผลไม้ชุด 2
หนังสือภาพวังและตำหนัก
หนังสือภาพ วัดพระศรีรัตรศาสดาราม
หนังสือภาพผักดอก
หนังสือภาพผักผล
หนังสือภาพผักใบ
หนังสือภาพ ผลไม้ขุด 1