หนังสือความรู้เด็ก > หนังสือภาพสื่อการเรียนการสอน
 
 
 
หนังสือภาพวังและตำหนัก
ชุดหนังสือหนังสือภาพเสริมการเรียนรู้
ผู้เขียน / ผู้แปล สำนักพิมพ์แสงแดด
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 2 / มิถุนายน 2547
ISBN 978-974-7589-10-8
Barcode 9789747589108
ขนาด 29.0 x 21.5 ซม.
จำนวนหน้า 72
ราคาปก 200.00 บาท
ราคาบนเว็บ 180.00 บาท
เนื้อหา :

เป็นสมุดภาพเสริมการเรียนการสอนที่รวบรวมภาพวัง 31 แห่งที่งดงาม และทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลป-วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละยุคสมัย พร้อมข้อมูลภาษาไทย-อังกฤษของวังในแง่ของประวัติความเป็นมา การใช้งานทั้งในอดีตและปัจจุบันสถาปัตยกรรม รวมถึงที่ตั้ง

จำนวนสูตรอาหาร : 0 สูตร
ตัวอย่างสูตรอาหาร :
no recipe
 
หนังสือภาพเสริมการเรียนรู้  
หนังสือภาพ ผลไม้ขุด 1
หนังสือภาพ ผลไม้ชุด 2
หนังสือภาพผักดอก
หนังสือภาพผักผล
หนังสือภาพผักใบ
หนังสือภาพผักหัวและผักฟัก
หนังสือภาพ วัดในกรุงเทพฯ- ธนบุรี
หนังสือภาพ วัดพระศรีรัตรศาสดาราม
หนังสือความรู้เด็ก  
หนังสือภาพ ผลไม้ชุด 2
หนังสือภาพวังและตำหนัก
หนังสือภาพ วัดพระศรีรัตรศาสดาราม
หนังสือภาพผักดอก
หนังสือภาพผักผล
หนังสือภาพผักใบ
หนังสือภาพ ผลไม้ขุด 1