หนังสือความรู้เด็ก > หนังสือภาพสื่อการเรียนการสอน
 
 
 
หนังสือภาพ วัดพระศรีรัตรศาสดาราม
ชุดหนังสือหนังสือภาพเสริมการเรียนรู้
ผู้เขียน / ผู้แปล สำนักพิมพ์แสงแดด
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 2 / เมษายน 2547
ISBN 978-974-9056-02-8
Barcode 9789749056028
ขนาด 29.0 x 21.5 ซม.
จำนวนหน้า 104
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาบนเว็บ 225.00 บาท
เนื้อหา :

เป็นสมุดภาพเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย-อังกฤษพร้อมภาพสี่สีของวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรม-มหาราชวัง สุดยอดแห่งความงามของสถาปัตยกรรมไทยผู้อ่านจะได้รับความรู้และคุณค่าของสถานที่สำคัญแห่งนี้ผ่านทางภาพและภาษาที่งดงามชัดเจน ช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

จำนวนสูตรอาหาร : 0 สูตร
ตัวอย่างสูตรอาหาร :
no recipe
 
หนังสือภาพเสริมการเรียนรู้  
หนังสือภาพ ผลไม้ขุด 1
หนังสือภาพ ผลไม้ชุด 2
หนังสือภาพผักดอก
หนังสือภาพผักผล
หนังสือภาพผักใบ
หนังสือภาพผักหัวและผักฟัก
หนังสือภาพ วัดในกรุงเทพฯ- ธนบุรี
หนังสือภาพวังและตำหนัก
หนังสือความรู้เด็ก  
หนังสือภาพ ผลไม้ชุด 2
หนังสือภาพวังและตำหนัก
หนังสือภาพ วัดพระศรีรัตรศาสดาราม
หนังสือภาพผักดอก
หนังสือภาพผักผล
หนังสือภาพผักใบ
หนังสือภาพ ผลไม้ขุด 1