ตำราอาหารภาษาต่างประเทศ > Thai Cuisine Cookbook - English
 
 
 
Thai Seafood
ชุดหนังสือThai Cuisine Cookbook (Eng-Thai)
ผู้เขียน / ผู้แปล Sangdad Publishing
พิมพ์ครั้งที่ Fourth Published / July 2004
ISBN 974-7162-02-4
Barcode 9789747162028
ขนาด 19.0 x 26.0 cm.
จำนวนหน้า 104
ราคาปก 295.00 บาท
ราคาบนเว็บ 265.50 บาท
เนื้อหา :

Thai Seafood contains many choice of dishes that have such a wide range of flavors and many different forms. Thai style preparation preserves all the natural flavor and goodness of seafood while adding zest to make it more delicious.

จำนวนสูตรอาหาร : 46 สูตร
ตัวอย่างสูตรอาหาร :
Tom Yam Thale, Ho Mok Thale, Yam Yai, Si Si Mo Fai, Kung Ha Rot, Kung Op Sot, Kung Thlai, Pla Samlee Rom Khwan, Pla Wai Nam, Pla Kulao Neung Si Iu, Pu Op Wun Sen, Pu Khai Phao, Pu Lon, Hoi Chen Op Wai, Hoi Nang Rom Sot, Pla Meuk Phao
 
Thai Cuisine Cookbook (Eng-Thai)  
Nutritious Thai Dishes
Authentic Thai Food
Thai Snacks
Thai Vegetarian
ตำราอาหารภาษาต่างประเทศ  
Popular Thai Cuisine(Japanese Edition)
Authentic Thai Food
Nutritious Thai Dishes
Thai Seafood
Thai Vegetarian Cooking