ตำราอาหารภาษาต่างประเทศ > Thai Cuisine Cookbook - English
 
 
 
Thai Vegetarian Cooking
ชุดหนังสือPopular Thai Cuisine
ผู้เขียน / ผู้แปล Sangdad Publishing
พิมพ์ครั้งที่ First Published / October 2008
ISBN 978-974-05-8934-1
Barcode 9789740589341
ขนาด 20.0 x 24.0 cm.
จำนวนหน้า 240
ราคาปก 790.00 บาท
ราคาบนเว็บ 711.00 บาท
เนื้อหา :

Thai vegetarian cooking is simply the use of non-meat ingredients in Thai cuisine which is characterized by hot, punget and aromatic flavors. Vegetarian diets boasts a feel-good factor while making life healthful. With this Thai vegetarian cookbook, you can find Thai vegetarian cooking right at your finger tips.

จำนวนสูตรอาหาร : 108 สูตร
ตัวอย่างสูตรอาหาร :
Multi-Grains Pancake, Sweet Corn Patties, Seawee Soup, Thai Eggplant Salad, Spicy TVP Salad, Hog Plum Dip, Mussamun Curry, Stir-Fried Chayote, Salty Tofu, Wonton Soup, Spicy Corn Patties, Jungle Curry, Golden Fried Wonton, Vegetarian Tom Yum Kung, Braised
 
ตำราอาหารภาษาต่างประเทศ  
Popular Thai Cuisine(Japanese Edition)
Authentic Thai Food
Nutritious Thai Dishes
Thai Seafood
Thai Vegetarian Cooking