ตำราอาหารภาษาต่างประเทศ > Thai Cuisine Cookbook - English
 
 
 
Nutritious Thai Dishes
ชุดหนังสือThai Cuisine Cookbook (Eng-Thai)
ผู้เขียน / ผู้แปล Sangdad Publishing
พิมพ์ครั้งที่ Fourth Published / July 2004
ISBN 974-7160-12-9
Barcode 9789747160123
ขนาด 19.0 x 26.0 cm.
จำนวนหน้า 104
ราคาปก 295.00 บาท
ราคาบนเว็บ 265.50 บาท
เนื้อหา :

This book has chosen dishes that are low in fat and nutritionally well balanced. Nutritious Thai Dishes presents carefully selected recipes which are easy to prepare and which meet a variety of dietary needs as indicated in the introduction. With Easy Cooking Nutritious Thai Dishes, you can now enjoy your favorite healthful Thai foods at home more often.

จำนวนสูตรอาหาร : 46 สูตร
ตัวอย่างสูตรอาหาร :
Kung Thot Rat Sot som, Pla Ma-nao Rat Naei, No Mai Farang Rat Na, Priao Wan, Ma-ra Phat Khai, Sup Phak Suk, Sup Sa-khu, Kaeng Jeut Phak Chi, Tom Yam Het Sot, Khao Yam Tha-le, Khao Tom Pla, Khao Op Mo Din, Khao Phat Phak, Kalampli Tun Het Hom, No Mai Kra-p
 
Thai Cuisine Cookbook (Eng-Thai)  
Authentic Thai Food
Thai Seafood
Thai Snacks
Thai Vegetarian
ตำราอาหารภาษาต่างประเทศ  
Popular Thai Cuisine(Japanese Edition)
Authentic Thai Food
Nutritious Thai Dishes
Thai Seafood
Thai Vegetarian Cooking