ปากะศิลป์ > แกะสลัก
 
 
 
งานสลักผักผลไม้
ผู้เขียน / ผู้แปล นลิน คูอมรพัฒนะ
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 2 / มิถุนายน 2548
ISBN 974-7588-80-3
Barcode 9789747588804
ขนาด 19.0 x 26.0 ซม.
จำนวนหน้า 248
ราคาปก 495.00 บาท
ราคาบนเว็บ 445.50 บาท
เนื้อหา :

งานสลักผักผลไม้เป็นศิลปะแขนงหนึ่ง หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมขั้นตอนการแกะสลักอย่างละเอียด พร้อมภาพ
ประกอบที่ดูแล้วเข้าใจได้ง่ายและทำตามได้อย่างถูกวิธีแยกแยะหมวดหมู่ของผักและผลไม้ และเรียงลำดับไว้จากง่ายไปหายาก อีกทั้งแนะนำวิธีการเลือกผักผลไม้ที่จะนำมาแกะสลัก

จำนวนสูตรอาหาร : 113 สูตร
ตัวอย่างสูตรอาหาร :
ดอกหางกระรอก ดอกแฟนซี ดอกจำปา ดอกบัวสาย ปีกนกสีแสด ดอกกุหลาบ นกกระยาง สลักพริก ดอกหว่านแดง ดอกไม้ป่า ดอกยี่หุบสีแดง ผอบเผือก ขิงสลัก ดอกบัวดิน แอปเปิล สับปะรด มะละกอ แตงโม