ปากะศิลป์ > เคล็ดลับการทำอาหาร
 
 
 
Bakery Q&A เบเกอรีขี้สงสัย
ผู้เขียน / ผู้แปล ธนวรรณ นาคินทร์, ณวรา เปลี่ยนบุญเลิศ, ชรินรัตน์ จริงจิตร, ปรางแก้ง บัณฑรรุ่งโรจน์, พิชญาพัฒน์ พันเทศ
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 1 / ตุลาคม 2557
ISBN 978-616-284-568-0
Barcode 9786162845680
ขนาด พิมพ์ครั้งที่ 1 / ตุลาคม 2557
จำนวนหน้า 156
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาบนเว็บ 135.00 บาท
เนื้อหา :

รวบรวมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำเบเกอรี นำเสนอในรูปแบบคำอธิบายและการตอบคำถามในปัญหาที่พบบ่อย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บท บทที่ 1-2 เกี่ยวกับวัตถุดิบและอุปกรณ์สำคัญในครัวเบเกอรี ประกอบด้วยคำอธิบายถึงคุณสมบัติ การเลือกใช้ วิธีใช้ ตลอดจนการเก็บรักษา และตอบคำถามที่พบบ่อย เรียงลำดับไปตามหมวดหมู่ของวัตถุดิบหรืออุปกรณ์นั้นๆ

บทที่ 3-7 เกี่ยวกับขนมแต่ละชนิด อาทิ เค้ก ขนมปัง พาย ทาร์ต เป็นต้น แต่ละบทประกอบด้วยข้อแนะนำการทำ เริ่มตั้งแต่การเตรียมส่วนผสมไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเมื่อขนมสุกออกจากเตา ทุกขั้นตอนอธิบายเรียงลำดับเสมือนลงมือทำจริงอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้เข้าใจง่าย แถมท้ายด้วยส่วนตอบปัญหาที่พบบ่อยระหว่างทำขนม เพื่อเสริมความเข้าใจหรือใช้เป็นกรณีศึกษาได้อีกทางหนึ่ง
จำนวนสูตรอาหาร : 264 สูตร
ตัวอย่างสูตรอาหาร :