Skip to content
Sale!

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา และเย็นตาโฟ

Original price was: ฿185.00.Current price is: ฿130.00.

หนังสือ ก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นปลาและเย็นตาโฟ

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา และเย็นตาโฟ เป็นตำราเล่มล่าสุดในชุดดอร่อยเฉพาะอย่างเป็นอาชีพ ได้รวบรวมขั้นตอนการทำ การปั้น ลูกชิ้นปลาสูตรต่างๆ ฮื่อก๊วย ลูกชิ้นกุ้ง ลูกชิ้นแคะ การเลือกเนื้อปลาเนื้อกุ้งที่ใช้ทำลูกชิ้นรวมไปถึงเครื่องปรุงสำคัญสำหรับก๋วยเตี๋ยว นอกจากนี้ยังมีสูตรก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา เย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวแคะไว้มากมายให้เลือกทำกัน รับรองว่าจะทำขายหรือทำกินเองได้ทั้งนั้น

Weight 291 kg