Skip to content
ขนมนึ่ง
ISBN978-616-7016-83-2
จำนวนหน้า 108

฿200.00

การทำขนมไทยต้องศึกษาตำรา ส่วนผสม และวิธีการทำ ตลอดจนต้องฝึกทำบ่อยๆ เพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญ แล้วยังต้องเรียนรู้เคล็ดลับและเทคนิค ซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องการใช้อุณหภูมิ วิธีการทำ รสชาติ และรูปทรงขนม เพื่อให้ขนมมีลักษณะที่ดี น่ารับประทาน