Skip to content
Sale!

ข้าวกล้อง ข้าวงอก

Original price was: ฿185.00.Current price is: ฿80.00.

หนังสือ ข้าวกล้อง ข้าวงอก มหัศจรรย์อาหารต้านโรค

ชุดอาหารต้านโรค ผลงานเขียนของนิดดา หงษ์วิวัฒน์ บรรณาธิการบริหารและเจ้าของคอลัมน์ยอดนิยม“ธรรมชาติบำบัด” ในนิตยสารครัว ครั้งนี้นำเรื่องราวของข้าวกล้องและข้าวงอก มหัศจรรย์อาหารต้านโรค มานำเสนอผู้อ่านอย่างจุใจ ครบครันด้วยข้อมูลความรู้ ทั้งคุณค่าสารอาหาร

Weight 116 kg