Skip to content
ข้าวอบ ข้าวคลุก ข้าวยำ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงแดด
ผู้เขียนสำนักพิมพ์แสงแดด
ISBN 978-616-7016-79-5
จำนวนหน้า 160

฿207.00

หนังสือ ข้าวอบ ข้าวคลุก ข้าวยำ

หนังสือ ข้าวอบ ข้าวคลุก ข้าวยำ คัดสรรเมนูข้าวทั้งแบบ ไทย จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ตะวันออกกลาง สเปน และอิตาลี เป็นอาหารจานข้าวสารพัดเมนู แตกต่างไปตามลักษณะของเมล็ดข้าวหรือพันธุ์ข้าวอันเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละถิ่น ทำให้ข้าวแต่ละชนิดนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายตามรสนิยมการรับประทานอาหารของชนชาตินั้นๆ ภายในหนังสือเล่มนี้มีเคล็ดลับการปรุง การหุง อุปกรณ์ที่ใช้ซึ่งล้วนนำมาให้เมนูจากข้าวของคุณอร่อยได้ทุกจาน