Skip to content
Sale!

ครัวล้านนา

Original price was: ฿295.00.Current price is: ฿130.00.

หนังสือ ครัวล้านนา อาหารท้องถิ่นทั่วไทย

หนังสือครัวล้านนาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวิถีของชาวบ้านวิถีทางวัฒนธรรม และรายละเอียดเครื่องปรุงท้องถิ่นซึ่งมีทั้งประเภทผัก เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส ตลอดจนกรรมวิธีการปรุง มีสูตรอาหารล้านนายอดนิยมมากมาย

Weight 456 kg