Skip to content
ครัวไทย
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงแดด
ผู้เขียนสำนักพิมพ์แสงแดด
ISBN 974-7588-50-1
จำนวนหน้า 224

฿60.00

หนังสือ ครัวไทย

ครัวไทยแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเกี่ยวกับครัวภูมิภาค ครัวท้องถิ่นในแต่ละครัวจะมีเครื่องปรุง รสชาติ และหน้าตาของอาหารเป็นเอกลักษณ์ของตน ส่วนที่สองเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารที่เจาะเรื่องราวเฉพาะของอาหารแต่ละชนิด อย่างเช่น ขนมจีน นํ้าพริก ข้าวหอม ฯลฯ