Skip to content
Sale!

คู่มือเข้าครัวเป็นอาชีพ

Original price was: ฿99.00.Current price is: ฿50.00.

หนังสือ คู่มือเข้าครัวเป็นอาชีพ

เสนอความรู้พื้นฐานในการประกอบอาหาร ความรู้เรื่องโภชนาการเบื้องต้น การประกอบอาหารอย่างสงวนคุณค่าทางโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร การป้องกันอุบัติเหตุในครัว หลักการและเทคนิคในการประกอบอาหาร พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการประกอบอาหารให้อร่อยและสงวนคุณค่าทางโภชนาการ มีสูตรอาหารเพื่อประกอบความรู้

Weight 287 kg