Skip to content
คู่มือเข้าครัวเป็นอาชีพ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงแดด
ผู้เขียนอาจารย์ศรีสมร คงพันธุ์
ISBN 978-974-7589-35-1
จำนวนหน้า 160

฿50.00

หนังสือ คู่มือเข้าครัวเป็นอาชีพ

เสนอความรู้พื้นฐานในการประกอบอาหาร ความรู้เรื่องโภชนาการเบื้องต้น การประกอบอาหารอย่างสงวนคุณค่าทางโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร การป้องกันอุบัติเหตุในครัว หลักการและเทคนิคในการประกอบอาหาร พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการประกอบอาหารให้อร่อยและสงวนคุณค่าทางโภชนาการ มีสูตรอาหารเพื่อประกอบความรู้