Skip to content
Sale!

งานสลักผักพลไม้ Step-by-Step

฿250.00

“งานสลักผักผลไม้เป็นศิลปะแขนงหนึ่ง หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมขั้นตอนการแกะสลักอย่างละเอียด พร้อมภาพประกอบที่ดูแล้วเข้าใจได้ง่ายและทำตามได้อย่างถูกวิธี
แยกแยะหมวดหมู่ของผักและผลไม้ และเรียงลำดับไว้จากง่ายไปหายาก อีกทั้งแนะนำวิธีการเลือกผักผลไม้ที่จะนำมาแกะสลัก”

Weight 827 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “งานสลักผักพลไม้ Step-by-Step”

Your email address will not be published. Required fields are marked *