Skip to content
จานก๋วยเตี๋ยว
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงแดด
ผู้เขียนสำนักพิมพ์แสงแดด
ISBN 978-616-284-085-2
จำนวนหน้า 128

฿60.00

ก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารอร่อย ราคาถูก นิยมกินกันทั่วไป
หนังสือ จานก๋วยเตี๋ยว เล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านทำก๋วยเตี๋ยว
อร่อยๆกินได้เอง ทั้งเส้นเล็ก เส้นใหญ่ เส้นหมี่ ฯลฯ วิธีทำ
ทำตามได้ง่าย สูตรมีมาตรฐาน มีหลากหลายรสชาติให้เลือก
ตามใจชอบ