Skip to content
Sale!

ซาลาเปา ขนมจีบ

Original price was: ฿185.00.Current price is: ฿130.00.

หนังสือ ซาลาเปา ขนมจีบ

อีกหนึ่งในชุดอร่อยพาะอย่างเป็นอาชีพ ซาลาเปา ขนมจีบ สูตรทั้งหมดได้ทดลองจนกระทั่งได้สูตรที่ลงตัว สามารถทำรับประทานเองหรือทำขายก็ดี มีภาพประกอบขั้นตอนการนวดแป้ง และจีบขนมจีบ อธิบายเรื่องแป้งของขนมจีบและซาลาเปาอย่างละเอียด รวมทั้งแนะนำวิธีการเลือกวัตถุดิบ เครื่องปรุง อุปกรณ์ที่จำเป็นที่จะทำให้ซาลาเปาขนมจีบออกมาอร่อยน่ารับประทาน และยังได้รวบรวมเทคนิคมากมายจากผู้ทำซาลาเปาเจ้าอร่อยและระหว่างการทดลองสูตร จนกระทั่งออกมาเป็นตำราเล่มนี้ที่มีการทำซาลาเปาไส้ต่างๆแบบดั้งเดิมจนไปถึงซาลาเปาและขนมจีบแบบฟิวชั่นที่มีไส้ประยุกต์ ที่แสนอร่อย

Weight 288 kg