Skip to content
Sale!

น้ำผักผลไม้ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

Original price was: ฿350.00.Current price is: ฿280.00.

หนังสือ น้ำผักผลไม้ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

นํ้าผักผลไม้ถือได้ว่าเป็นเครื่องดื่มสุขภาพชั้นยอด หนังสือนํ้าผักผลไม้เล่มนี้ประกอบด้วยสูตรนํ้าผักผลไม้ที่มีหลากหลายกว่า 120 สูตร พร้อมทั้งคุณค่าอาหารและสรรพคุณของผักผลไม้ชนิดนั้นๆ เพื่อให้ทุกท่านได้ทั้งความอร่อยประโยชน์ และความรู้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังได้บอกถึงเดือนที่เหมาะสมในการซื้อผักและผลไม้ตามฤดูกาล ช่วยให้เลือกซื้อผักผลไม้ได้ในราคาถูก สด และมีคุณภาพ

Weight 480 kg