Skip to content
Sale!

ฟรุตตี้ พาทิสเซอรี

Original price was: ฿250.00.Current price is: ฿200.00.

หนังสือ ฟรุตตี้ พาทิสเซอรี

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับส่วนผสมและอุปกรณ์จำเป็นที่ใช้ทำของหวานจากผลไม้ โดยสูตรส่วนใหญ่เน้นการใช้ผลไม้สด รวมถึงผลไม้แช่แข็ง น้ำผลไม้ ผลไม้กระป๋อง นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมเทคนิคเกี่ยวกับการเตรียมผลไม้และวิธีการใช้ผลไม้สำหรับตกแต่งอีกด้วย

Weight 344 kg