Skip to content
Sale!

มังสวิรัติ บ้านคุณนิดดา

Original price was: ฿295.00.Current price is: ฿207.00.

หนังสือ อาหารมังสวิรัติบ้านคุณนิดดา

เป็นหนังสืออาหารที่เน้นทั้งเรื่องสุขภาพและความอร่อย เพราะด้านสุขภาพก็เพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรง ด้านความอร่อยก็เพื่อให้จิตใจมีความสุข เมื่อมีทั้งสองด้านประสานกันเช่นนี้ จึงมีหลักการที่เป็นกติกาในการปรุงอาหารต่าง ๆ มากมายในเล่ม

Weight 464 kg