Skip to content
มโหสถชาดก ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงแดดเพื่อนเด็ก
ผู้เขียนนิดดา หงษ์วิวัฒน์
ISBN 978-974-9348-98-7
จำนวนหน้า 248

฿315.00

หนังสือ มโหสถชาดก ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง

เรื่องชาดก 10 ชาติก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ เล่มนี้เป็นเล่ม 1 นับตั้งแต่ชาดกที่ 1 ถึงชาดกที่ 5 ถูกถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือ พร้อมภาพจิตรกรรมฝาผนังประกอบเรื่อง 4 สีงดงามช่วยให้เข้าใจและสนุกสนานไปกับเรื่องราวประวัติความเป็นมาของพระพุทธองค์ อันสอดแทรกหลักธรรมเตือนใจ ให้ข้อคิด สะท้อนถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขอย่างมีคุณธรรม