Skip to content
Sale!

รามเกียรติ์กับจิตรกรรมฝาผนัง (สี่สี ปกอ่อน)

Original price was: ฿495.00.Current price is: ฿347.00.

หนังสือ รามเกียรติ์กับจิตรกรรมฝาผนัง (ปกอ่อน)

รามเกียรติ์กับจิตรกรรมฝาผนัง รอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผู้เขียนที่ต้องการเล่าเรื่องรามเกียรติ์ผ่านไปกับภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่มีความวิจิตรงดงาม เพื่อเป็นการดึงดูดให้ผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ได้เพลิดเพลินไปกับเนื้อเรื่องและบทกวีลุ่มลึกจินตนาการ

Weight 837 kg