Skip to content
รามเกียรติ์ ฉบับการ์ตูน
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงแดดเพื่อนเด็ก
ผู้เขียนนิดดา หงษ์วิวัฒน์ และโอม รัชเวทย์
ISBN 978-616-7016-13-9
จำนวนหน้า 245

฿112.00

หนังสือ รามเกียรติ์ ฉบับการ์ตูน

รามเกียรติ์ฉบบัการ์ตุนเป็นการนำเสนอเรื่องราวรามเกียรติ์ในแบบฉบับของเยาวชน ด้วยเส้นสีลายวาดของ “โอม รัชเวทย์” อ่านสนุก เข้าใจง่าย ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้หนึ่งในวรรณกรรมของไทยที่ยอดเยี่ยมไม้แพ้ชาติไหนๆ