Skip to content
Sale!

รู้ก่อนป่วย ช่วยชีวิต

Original price was: ฿95.00.Current price is: ฿67.00.

หนังสือ รู้ก่อนป่วย ช่วยชีวิต

ปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บเป็นอันตรายต่อมนุษย์อันดับต้นๆ หลายประเทศต่างเฝ้าระวังและป้องกันประชากรของตนกันถ้วนหน้าแม้ว่าไม่มีใครหลีกหนีความเจ็บป่วยได้ตลอดไป แต่ก็เพียรพยายามทุกวิถีทางที่จะหยุดโรคร้ายก่อนสายเกินแก้ ดังนั้น “รู้ก่อนป่วย ช่วยชีวิต” จึงนำเสนอเนื้อหาทั้งข่าวสารเกี่ยวกับโรคที่กำลังได้รับความสนใจและติดตามงานวิจัยล่าสุดที่นักวิทยาศาสตร์ หรือวงการแพทย์กำลังค้นคว้าเพื่อป้องกันรักษาและให้ความรู้ จะได้ปลอดภัยมีสุขสวัสดี

แม้ว่าไม่มีใครหลีกหนีความเจ็บป่วยได้ตลอดไป แต่ก็เพียรพยายามทุกวิถีทางที่จะหยุดโรคร้ายก่อนสายเกินแก้ ดังนั้น “รู้ก่อนป่วย ช่วยชีวิต” จึงนำเสนอเนื้อหาทั้งข่าวสารเกี่ยวกับโรคที่กำลังได้รับความสนใจ และติดตามงานวิจัยล่าสุดที่นักวิทยาศาสตร์ หรือวงการแพทย์กำลังค้นคว้า เพื่อป้องกัน รักษา และให้ความรู้ จะได้ปลอดภัย มีสุขสวัสดี ทั้งนี้ เนื้อหาได้ถูกนำเสนออย่างเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถเข้าถึงแล้วระวังอันตรายได้ก่อนใครด้วยตัวเอง

Weight 210 kg