Skip to content
Sale!

ลดความอ้วน อาหารแคลอรี่ต่ำ ไขมันน้อย

Original price was: ฿185.00.Current price is: ฿80.00.

หนังสือ ลดความอ้วน ชุดอาหารต้านโรค

ความอ้วนเป็นภาวะร่างกายที่ขึ้นกับอารยธรรมและวัฒนธรรมการกินอย่างมาก มักเกิดขึ้นกับคนเมืองที่มีสาเหตุจากการกินอาหารโรงงาน อาหารไม่ได้สัดส่วนกับความต้องการของร่างกาย อาหารขยะ หนังสือ “ลดความอ้วนอาหารแคลอรีตํ่าและไขมันน้อยเล่มนี้” รวมสูตรอาหาร แคลอรีตํ่า มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีตารางโภชนาการ เพื่อบอกปริมาณแคลอรีของอาหารแต่ละจาน

Weight 236 kg