Skip to content
ลดความอ้วน อาหารแคลอรี่ต่ำ ไขมันน้อย
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงแดด
ผู้เขียนสำนักพิมพ์แสงแดด
ISBN 978-974-9665-45-9
จำนวนหน้า 120

฿80.00

หนังสือ ลดความอ้วน ชุดอาหารต้านโรค

ความอ้วนเป็นภาวะร่างกายที่ขึ้นกับอารยธรรมและวัฒนธรรมการกินอย่างมาก มักเกิดขึ้นกับคนเมืองที่มีสาเหตุจากการกินอาหารโรงงาน อาหารไม่ได้สัดส่วนกับความต้องการของร่างกาย อาหารขยะ หนังสือ “ลดความอ้วนอาหารแคลอรีตํ่าและไขมันน้อยเล่มนี้” รวมสูตรอาหาร แคลอรีตํ่า มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีตารางโภชนาการ เพื่อบอกปริมาณแคลอรีของอาหารแต่ละจาน