Skip to content
ลดน้ำหนัก ในแนวธรรมชาติบำบัด
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงแดด
ผู้เขียนสำนักพิมพ์แสงแดด
ISBN 978-974-9665-55-8
จำนวนหน้า 120

฿80.00

นํ้าหนักที่มากเกินขนาดตัวถือว่าทำให้ร่างกายเป็นทุกข์
เพราะโครงสร้างของกระดูกร่างกายเรานั้นคงที่ เมื่อต้องรับ
นํ้าหนักเกินขนาดย่อมเป็นภาระให้กับโครงสร้างกระดูก
หนังสือลดนํ้าหนักแนวธรรมชาติบำบัดกับอาหารมังสวิรัตินี้
จึงเน้นการบำบัดในแนวธรรมชาติ ด้วยอาหารมังสวิรัติ
รสชาติดีเพื่อให้การลดนํ้าหนักครั้งนี้ได้รูปร่างที่ดีและ
สุขภาพที่ดีตามมา