Skip to content
Sale!

วะฟู พาซุต้า พาสต้าญี่ปุ่น

Original price was: ฿280.00.Current price is: ฿224.00.

หนังสือ วะฟู พาซุต้า พาสต้าญี่ปุ่น

หนังสือเล่มนี้ นำเสนอเมนูอาหารพาสต้าญี่ปุ่นที่เครื่องปรุงและรสชาติเป็นแบบญี่ปุ่น รวมถึงมีวิธีการกินในรูปแบบเฉพาะของตนเอง โดยอธิบายถึงที่มาจากประเทศต้นกำเนิดพาสต้าคือประเทศอิตาลี กระทั่งพาสต้าเดินทางมาถึงญี่ปุ่นและได้พัฒนาตำรับพาสต้าจนมีเอกลักษณ์ ทั้งรูปแบบของอาหารและศิลปะการกิน จนกลายเป็นพาสต้าญี่ปุ่น ในชื่อ วะฟู พาซุต้า อีกทั้งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกใช้วัตถุดิบ แนะนำเครื่องปรุง รวมถึงสูตรและเทคนิคพื้นฐาน อย่างการต้มเส้นพาสต้า การต้มไข่ออนเซ็น การทำซฮส น้ำสต๊อกและแป้งพิซซ่า เพื่อความสะดวกในการเตรียมและปรุงให้ได้รสชาติดีอย่างต้นตำรับ

Weight 371 kg