Skip to content
สมเด็จ พระพุฒจารย์(โต พรหมรังสี)
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คติ
ผู้เขียนสำนักพิมพ์คติ
ISBN 978-616-90706-5-8
จำนวนหน้า 272

฿312.00

หนังสือ สมเด็จ พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

หนังสือในชุด เบญจภาคี สุดยอดพระเครื่องไทย “พระสมเด็จ” แม้จะสร้างหลังพระพิมพ์อื่นๆ เช่นพระรอด พระผงสุพรรณ พระนางพญา พระกำแพงซุ้มกอ แต่ “พระสมเด็จ” กลับกลายเป็นพระเครื่ององค์ประธาน ในบรรดาพระพิมพ์ “สมเด็จ” ทั้งหลาย พระสมเด็จวัดระฆังก็โดดเด่นมาเป็นอันดับหนึ่ง แม้จะเป็นรุ่นที่ทำในระยะปลายแห่งชีวิตของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯแล้วก็ตาม หนังสือเล่มนี้รวมเรื่องราวชีวิตสมเด็จพระพุฒาจารย์โตไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน พร้อมกับภาพพระเครื่องรุ่นต่างๆ ที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯได้สร้างไว้