Skip to content
สารารุกรมผัก
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงแดด
ผู้เขียนสำนักพิมพ์แสงแดด
ISBN 974-7589-98-2
จำนวนหน้า 208

฿175.00

รวบรวมพืชนับร้อยชนิดที่ใช้กินเป็นผักสด หรือไม่ก็ปรุงสุกเป็นอาหารในฐานะที่เป็นผักและเครื่องเทศปรุงรส ให้ความรู้ของผักแต่ละชนิดในเรื่องของประวัติความเป็นมา ถิ่นกำเนิดและวัฒนธรรมการนำไปปรุงเป็นอาหารว่านำไปประกอบอาหารอะไรได้บ้าง มีสูตรอาหาร และบอกถึงโภชนาการของผักแต่ละประเภท