Skip to content
สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย
ISBN978-974-92945-1-2
จำนวนหน้า 144

฿207.00

หนังสือ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย

ภาษาไทย นับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยได้ดีอย่างหนึ่ง ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความสวยงาม สามารถสื่อสารความต้องการทางอารมณ์และความรู้สึกของผู้ดูได้อย่างลึกซึ้งทำให้คนไทยเป็นคนเจ้าสำบัดสำนวน ช่างสรรหาคำมาพูดเปรียบเทียบเปรียบเปรยให้เห็นภาพ