Skip to content
Sale!

สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย

Original price was: ฿295.00.Current price is: ฿207.00.

หนังสือ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย

ภาษาไทย นับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยได้ดีอย่างหนึ่ง ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความสวยงาม สามารถสื่อสารความต้องการทางอารมณ์และความรู้สึกของผู้ดูได้อย่างลึกซึ้งทำให้คนไทยเป็นคนเจ้าสำบัดสำนวน ช่างสรรหาคำมาพูดเปรียบเทียบเปรียบเปรยให้เห็นภาพ

Weight 453 kg