Skip to content
Sale!

หนังสือภาพผักดอก

Original price was: ฿200.00.Current price is: ฿90.00.

หนังสือภาพ ผักดอก

เป็นสมุดภาพที่ใช้สำหรับเสริมการเรียนการสอน เหมาะสำหรับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปข้อมูลเขียนเป็นภาษาไทย-อังกฤษ เป็นเรื่องของผักดอกชนิดต่างๆ พร้อมคุณค่าทางอาหาร สรรพคุณและข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ ภาพสวยงามเหมือนจริง นำไปแสดงนิทรรศการได้

Weight 391 kg