Skip to content
Sale!

หนังสือภาพผักผล

Original price was: ฿200.00.Current price is: ฿90.00.

หนังสือภาพ ผักผล

สมุดภาพเล่มนี้ว่าด้วยข้อมูลภาษาไทย-อังกฤษของผักผล 31 ชนิด พร้อมชื่อวิทยาศาสตร์ ถิ่นกำเนิด ลักษณะสีสันของใบ ดอก ผล เมล็ด สรรพคุณ คุณค่าทางโภชนาการ และชนิดของอาหารที่ปรุงด้วยผักนั้นๆชัดเจน นำไปแสดงนิทรรศการได้ นอกจากความรู้เรื่องผักแล้วยังได้ความรู้เรื่องภาษาอังกฤษอีกด้วย

Weight 378 kg