Skip to content
Sale!

หนังสือภาพผักหัวและผักฟัก

Original price was: ฿200.00.Current price is: ฿90.00.

หนังสือภาพ ผักหัวและผักฝัก

สมุดภาพเล่มนี้ว่าด้วยข้อมูลภาษาไทย-อังกฤษของผักหัวและผักฝัก 31 ชนิด พร้อมชื่อวิทยาศาสตร์ ถิ่นกำเนิดลักษณะสีสันของใบ ดอก ผล เมล็ด สรรพคุณ คุณค่าทางโภชนาการ และชนิดของอาหารที่ปรุงด้วยผักนั้นๆชัดเจนเห็นรายละเอียด นอกจากความรู้เรื่องผัก ผู้อ่านยังได้ความรู้เรื่องภาษาอังกฤษอีกด้วย

Weight 385 kg