Skip to content
หนังสือภาพ ผลไม้ขุด 1
ISBN974-7590-94-8
จำนวนหน้า 72

฿90.00

หนังสือภาพผลไม้ ชุดที่ 1

เป็นสมุดภาพและข้อมูลที่ใช้เสริมการเรียนการสอนเหมาะสำหรับครู นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลไม้มีทั้งภาษาไทย-อังกฤษ นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการแปลไปในตัว ภาพสวยงาม ชัดเจนเหมือนจริง นำไปจัดนิทรรศการแสดงภาพในโอกาสต่างๆได้