Skip to content
Sale!

หนังสือภาพ ผลไม้ชุด 2

Original price was: ฿200.00.Current price is: ฿90.00.

หนังสือภาพผลไม้ ชุดที่ 2

สมุดภาพเล่มนี้ว่าด้วยข้อมูลภาษาไทย-อังกฤษของผลไม้ 31 ชนิด เหมาะสำหรับครู นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการแปลไปในตัว ภาพสวยงามชัดเจนเหมือนจริง นำไปจัดนิทรรศการแสดงภาพในโอกาสต่าง ๆ ได้

Weight 383 kg