Skip to content
อานาปานสติ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงแดดเพื่อนเด็ก
ผู้เขียนหลวงพ่อมิตซูโอะ คเวสโก
ISBN 978-616-9070-60-3
จำนวนหน้า 193

฿128.00

หนังสือ “อานาปานสติ : วิถีแห่งธรรม” บรรยายธรรมคำสอนโดย หลวงพ่อมิตซูโอะ คเวสโก อ่านง่าย เนื้อหาเริ่มจากง่าย ๆ ปูความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติ ตลอดจนอานิสงส์ที่จะได้รับในทุกขั้นตอนของการทำอานาปานสติ รูปเล่มลักษณะน่ารัก โดยใช้ภาพการ์ตูนร่วมสมัย โดนใจคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ทำให้เวลาอ่านเกิดสมาธิ และนำมาทบทวนฝึกปฏิบัติได้ตลอดไป