Skip to content
Sale!

อาหารมังสวิรัติ

Original price was: ฿550.00.Current price is: ฿412.00.

หนังสือ อาหารมังสวิรัติ

หนังสือที่รวมสูตรอาหารมังสวิรัติหลากหลายชนิด เป็นสูตรมังสวิรัติประยุกต์ ผลงานของอาจารย์ศรีสมร คงพันธุ์ และชมรมมังสวิรัติ ที่ไม่น่าเบื่อซํ้าซากอย่างที่พบกันทั่วไป อร่อยน่ากิน เปี่ยมด้วยคุณค่าทางอาหาร พร้อมทั้งมีคุณสมบัติในการป้องกันและรักษาโรค

Weight 787 kg