Skip to content
Sale!

อาหารมุสลิม

฿200.00

หนังสือ อาหารมุสลิม

114 ตำรับโอชะจากครัวไทยมุสลิม สายอินเดีย-ปากีสถานมุสลิมปักษ์ใต้ มลายู-ชวา เปอร์เซีย-อาหรับ หนังสือเล่มนี้ถือเป็นตำราอาหารมุสลิมที่สมบูรณ์ที่สุด ทั้งในแง่ของตำรับเรื่องราวของเครื่องเทศ ความเป็นมาและลักษณะอาหารที่ถูกต้อง สามารถทำตามได้ไม่ยากด้วยภาพขั้นตอนการทำชัดเจน

Weight 891 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “อาหารมุสลิม”

Your email address will not be published. Required fields are marked *