Skip to content
อาหารเด็ก
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงแดด
ผู้เขียนรัชนี ศิลปบรรเลง
ISBN 974-7160-93-6
จำนวนหน้า 209

฿80.00

นำเสนอเกี่ยวกับอาหารเด็กช่วงแรกเกิดถึง 3 ขวบแรกว่ามีลักษณะอย่างไร และมีการเสนอแนะเมนูอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับเด็กวัยนี้ ตั้งแต่ช่วง 1 เดือนแรก จนถึงเด็กวัย 3 ขวบ ทำให้ทราบว่าการจัดอาหารสำหรับเด็กมีหลักการอย่างไร อาหารชนิดไหนที่เด็กกินแล้วมีคุณค่าเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของลูกน้อย