Skip to content
Sale!

อาหารไทยสารพัดแบบ

Original price was: ฿165.00.Current price is: ฿80.00.

หนังสือ อาหารไทยสารพัดแบบ หนึ่งในหนังสือชุด “สารพัด
รส” เป็นหนังสือรวบรวมอาหารไทยจานอร่อย ที่ได้รับการ
ปรุงอย่างลงตัว มีตั้งแต่อาหารประเภทนํ้าแกง ประเภท
ผัดขลุกขลิก ประเภทพื้นบ้าน และประเภททอดตุ๋น โดย
แต่ละจานอาหารบอกสัดส่วนเครื่องปรุงและวิธีการปรุง
อย่างละเอียด

Weight 158 kg